کلیدواژه‌ها = هفته
تعداد مقالات: 1
1. دسته‌بندی ایزدان و روزهای ماه در گاه‌شماری زرتشتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-185

علی صفی پور؛ رضا شعبانی