کلیدواژه‌ها = مجسطی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی رسالۀ فی الآلات العجیبة اثر عبدالرحمن خازنی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-214

رضا کیانی موحد


2. گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-63

امیرمحمد گمینی