نویسنده = قاسملو، فرید
تعداد مقالات: 2
2. تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

فرید قاسملو