نویسنده = دوست‌قرین، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رساله میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-29

فاطمه دوست‌قرین