نویسنده = میکائیلی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. دانسته‌های دانشمندان مسلمان در بار? بیماری قِیصَر در حیوانات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 31-38

جلال شایق؛ پیمان میکائیلی؛ علی محمدعینی