نویسنده = اربابی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

سمیه اربابی؛ مهدی محمدزاده