نویسنده = وارتنبرگ، ایلانا
تعداد مقالات: 1
1. تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-53

ایلانا وارتنبرگ