نویسنده = میمورا، تارو
تعداد مقالات: 1
1. اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

تارو میمورا