نویسنده = کریمخان زند، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-126

مصطفی کریمخان زند