نویسنده = مشایخی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نسبت‌های تکرارشونده در هندسه برخالی(فراکتالی) گنبدهای اُرچین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 291-310

محمد مشایخی؛ فرهاد تهرانی