نویسنده = مجتهدزاده، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. علم عقود ابنیه: کلیدی برای فهم نسبت علم و معماری در جهان اسلام

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-232

مهرداد قیومی بیدهندی؛ روح اله مجتهدزاده