نویسنده = Al-Shaar، Maha
تعداد مقالات: 1
1. فناوری تصفیۀ آب در تاریخ علوم عربی/اسلامی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

Maha Al-Shaar