نویسنده = سعادتمند، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تکیه بر ابزار پنگان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-159

ایرج سعادتمند؛ غلامحسین رحیمی