نویسنده = فرض‌پور ماچیانی، ابوذر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روش احمد بن فضل بخاری برای ساخت اجسام هم‌حجم در کانی‌شناسی بیرونی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-187

ابوذر فرض پور ماچیانی


2. نسبت تألیفی: تحقیق و تصحیح رسالۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

حسن امینی؛ ابوذر فرض‌پور ماچیانی