نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

10.22059/jihs.2019.277649.371475

فوزیه جوانمردی؛ حسین آبادیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی


2. وضعیت مدارس نوین در کردستان ایران در سال‌های 1299 تا 1320ش

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-49

10.22059/jihs.2018.220974.371363

محسن بهشتی سرشت؛ فوزیه جوانمردی