نویسنده = سید جمال موسوی
تعداد مقالات: 2
1. جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-35

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی


2. درآمدی بر تشکیل داروخانه و دارو فروشی در سرزمین‌های اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 221-237

سید جمال موسوی؛ محمد تقوی