کلیدواژه‌ها = Almagest
تعداد مقالات: 4
4. گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی