نویسنده = معصومی همدانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. متکلم و ریاضی‌دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-157

حسین معصومی همدانی