نویسنده = طاهری، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-37

جعفر طاهری


2. بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-91

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی