نویسنده = فلاحی، اکبر
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی ساخت و کاربرد سلاح آتشین در عصر صفوی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-80

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی


3. دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون نوین نظامی در عصر ناصری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-74

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی