نویسنده = کرم زاده، فرشاد
تعداد مقالات: 2
2. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-174

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی