نویسنده = رحیمی، غلامحسین
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تکیه بر ابزار پنگان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-159

10.22059/jihs.2019.235188.371398

ایرج سعادتمند؛ غلامحسین رحیمی


2. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-174

10.22059/jihs.2019.251817.371435

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی


3. ارزیابی ساخت و کاربرد سلاح آتشین در عصر صفوی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-80

10.22059/jihs.2018.238433.371410

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی


4. دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون نوین نظامی در عصر ناصری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-74

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی


5. ترازهای کرجی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

غلامحسین رحیمی