کلیدواژه‌ها = نجوم
تعداد مقالات: 4
2. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-174

10.22059/jihs.2019.251817.371435

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی


3. رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-102

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ پویان شهیدی


4. تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

فرید قاسملو