کلیدواژه‌ها = اسطرلاب
تعداد مقالات: 3
1. رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-102

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ پویان شهیدی


2. ورود نجوم ایرانی به هند

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387

یوکیو اوهاشی