کلیدواژه‌ها = هیئت
تعداد مقالات: 5
1. رسالة فی الهیئة نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-80

10.22059/jihs.2020.309724.371591

زهرا توکل؛ امیرمحمد گمینی


2. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-174

10.22059/jihs.2019.251817.371435

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی


4. گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی


5. ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-108

حنیف قلندری