نویسنده = محمدی‌فر، شمامه
تعداد مقالات: 1
1. دانش رده‌بندی گیاهان در کتاب الحشائش دیوسکوریدس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 213-236

شمامه محمدی‌فر