کلیدواژه‌ها = تاریخ پزشکی
معرفی و نقد مقاله «رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی»

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 235-253

10.22059/jihs.2023.349302.371707

اکرم دیناری؛ زهرا آقابیگلوئی؛ جمال رضایی اوریمی


رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 135-155

10.22059/jihs.2019.283645.371491

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران