کلیدواژه‌ها = تاریخ پزشکی
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-155

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران


2. مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-126

مصطفی کریمخان زند