کلیدواژه‌ها = Geometry
تعداد مقالات: 6
2. افزوده‌های کمال‌الدین فارسی بر مقالۀ سیزدهم از تحریر اصول طوسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

محمد مهدی عبدالجواد


3. متکلم و ریاضی‌دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-157

حسین معصومی همدانی


4. بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-91

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی


5. هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

مهرداد حجازی