کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 7
1. مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246

10.22059/jihs.2019.281553.371481

امیر مازیار


3. بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-113

محمد جواد ناطق؛ مصطفی کریمی


4. حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-44

عبدالرسول عمادی؛ غلامحسین رحیمی شعرباف


5. گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-63

امیرمحمد گمینی


6. ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-108

حنیف قلندری


7. کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

جعفر آقایانی چاوشی