کلیدواژه‌ها = قطب‌الدین شیرازی
گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، مهر 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی


مقدمه و مؤخرۀ نهایة الإدارک شیرازی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-57

جمیل رجب


مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 39-54

امیرمحمد گمینی