کلیدواژه‌ها = دارالفنون
تعداد مقالات: 7
2. نجم الدوله و فیزیک

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 281-322

10.22059/jihs.2020.299165.371546

ایرج نیک سرشت؛ محمد سلیمانی تبار


4. نجوم جدید پس از دارالفنون

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 221-240

10.22059/jihs.2014.63347

سیدامیر سادات موسوی


6. دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون نوین نظامی در عصر ناصری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-74

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی


7. مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-63

محمود شهیدی