کلیدواژه‌ها = دارالفنون
نجم الدوله و فیزیک

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 281-322

10.22059/jihs.2020.299165.371546

ایرج نیک سرشت؛ محمد سلیمانی تبار


نجوم جدید پس از دارالفنون

دوره 12، شماره 2، دی 1393، صفحه 221-240

10.22059/jihs.2014.63347

سیدامیر سادات موسوی


دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون نوین نظامی در عصر ناصری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-74

اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی