کلیدواژه‌ها = Aristotle
تعداد مقالات: 7
2. What do we talk about when we talk about premodern science

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-8

10.22059/jihs.2021.310590.371600

امیرمحمد گمینی


4. علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 389-427

10.22059/jihs.2020.286052.371500

سید محمود یوسف ثانی؛ غلام حسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


5. ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-108

حنیف قلندری


6. علم فراست در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

هادی عالم‌زاده؛ مریم معینی‌نیا


7. کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

جعفر آقایانی چاوشی