نویسنده = قلندری، حنیف
تعداد مقالات: 3
1. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-174

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی


3. ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-108

حنیف قلندری