نمایه نویسندگان

ا

 • امیرارجمند، کامران انتقال علم در عهد صفوی رساله‌ای فارسی در تشریح علم هیئت جدید بر اساس نظر تیکو براهه [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-26]

ث

 • ثقفی، مریم از عطاری‌های سنتی تا داروسازی جدید در ایران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 27-38]

د

 • دوست قرین، فاطمه نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از اصول اقلیدس [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 5-30]
 • دِیونگ، گرگ ضمیمۀ قطب‌الدین شیرازی به ترجمۀ فارسی خود از مقالۀ اول اصول اقلیدس: متن، محتوا، تأثیر [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 1-21]

ر

 • رجب، جمیل مقدمه و مؤخرۀ نهایة الإدارک شیرازی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 41-57]
 • رحیمی شعرباف، غلامحسین حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 31-44]

ط

 • طاهری، جعفر نقش ریاضی‌دانان در معماری به روایت متون دورۀ اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 39-65]

ع

 • عمادی، عبدالرسول حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 31-44]

ف

 • فان لیت، اریک تحریر نصیرالدین طوسی از رسالۀ تکسیر دایرۀ ارشمیدس در تحریر متوسطات [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 1-42]

ق

 • قلندری، حنیف ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 67-108]

ک

 • کردمافی، سعید بررسی امکانات ترکیب واحدهای نغمگی و ملایمت آکوستیکی آنها در موسیقی ایران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 109-131]

گ

 • گمینی، امیرمحمد بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 45-80]

م

ن

 • نیازی، کاوه توصیف قطب‌الدین شیرازی در منابع تاریخی متقدم [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 23-39]