تعداد مقالات: 222

1. رساله میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-29

فاطمه دوست‌قرین


2. دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اَسفزاری در حساب و گیاه‌شناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-36

محمدرضا عرشی


4. قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

سمیه اربابی؛ مهدی محمدزاده


5. بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

پروین تقوایی زحمت کش


6. صفحات آغازین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-3


8. نسبت تألیفی: تحقیق و تصحیح رسالۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

10.22059/jihs.2018.240720.371417

حسن امینی؛ ابوذر فرض‌پور ماچیانی


12. جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-35

10.22059/jihs.2019.285949.371497

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی


13. نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از اصول اقلیدس

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-30

فاطمه دوست قرین


14. نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

10.22059/jihs.2019.242006.371420

مهدی بهشتی نژاد؛ صمد سامانیان؛ امیر مازیار


18. مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تکیه بر ابزار پنگان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-159

10.22059/jihs.2019.235188.371398

ایرج سعادتمند؛ غلامحسین رحیمی


19. تکوین و تطور شیوه های تفکر در نخستین سده های اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1383

سید احمد هاشمى


20. حکیم عمر خیام نظریه پرداز معادلات درجه سوم ا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

جعفر آقایانی چاوشی


21. مقالة تاریخی لُبِگ در انتگرال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

ارسلان شادمان


25. مقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از اُکَر تئودوسیوس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-30

معصومه امیری مقدم