رساله میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-29

فاطمه دوست‌قرین


قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-16

سمیه اربابی؛ مهدی محمدزاده


بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-15

پروین تقوایی زحمت کش


صفحات آغازین

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-3


جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-35

10.22059/jihs.2019.285949.371497

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی


نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 131-148

10.22059/jihs.2019.242006.371420

مهدی بهشتی نژاد؛ صمد سامانیان؛ امیر مازیار


مدیریت تقسیم آب در ایران قدیم با تکیه بر ابزار پنگان

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 153-159

10.22059/jihs.2019.235188.371398

ایرج سعادتمند؛ غلامحسین رحیمی


دو درسی که از رشدی راشد آموختم

دوره 19، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 275-284

10.22059/jihs.2022.85459

سیاوش شهشهانی